Pagsingaw: Isang Palatandaan ng Panahon

 

 MEMORIAL NG MGA GUARDIAN ANGELS

 

80 mga bansa ngayon ang may kakulangan sa tubig na nagbabanta sa kalusugan at ekonomiya habang 40 porsyento ng mundo - higit sa 2 bilyong katao - ay walang access sa malinis na tubig o kalinisan. —Ang World Bank; Pinagmulan ng Tubig ng Arizona, Nob-Dis 1999

 
BAKIT sumisaw ba ang ating tubig? Bahagi ng dahilan ay ang pagkonsumo, ang iba pang bahagi ay dramatikong pagbabago sa klima. Anuman ang mga dahilan ay, naniniwala ako na ito ay isang palatandaan ng mga oras ...
 

TUBIG: SOURCE NG WALANG HANGGANG BUHAY 

Sinabi ni Jesus kay Nicodemus, 

"Amen, amen, sinasabi ko sa iyo, walang sinuman ang maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi ipinanganak sa tubig at Espiritu. (Juan 3: 5)

Si Jesus ay nabautismuhan sa Jordan, hindi dahil sa kailangan Niya na maging, ngunit bilang isang mag-sign, isang simbolo para sa amin. Ang kaligtasan ay darating sa atin sa pamamagitan ng tubig ng muling pagsilang. Tulad ng pagdaan nina Moises at ng mga Hebreo sa Dagat na Pula patungo sa Lupang Pangako, sa gayon dapat din tayong dumaan sa tubig ng Binyag patungo sa Buhay na Walang Hanggan.

Kaya ano ang sinasagisag ng tubig? Madali lang, Diyos, at mas tiyak, Hesukristo. Si Jesus ay nakatayo sa tubig ng Jordan na parang nagsasabing, "Kailangan mong dumaan sa Akin upang makapasok sa buhay na walang hanggan".

Amen, Amen, sinasabi ko sa iyo, Ako ang pintuang-daan para sa mga tupa. (Juan 10: 7)

 

SOURCE NG LAHAT NG BUHAY - DIYOS 

Habang nagmumuni-muni sa First Luminous Mystery (The Baptism of Jesus), ang salitang "H2O" ay dumating sa akin.

Ang H2O ay ang formula ng kemikal para sa tubig: dalawang bahagi na hydrogen, isang bahagi na oxygen. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay isang uri ng wikang tumuturo sa Kanya at nagsasalita tungkol sa Kanya, maaari nating isaalang-alang ang Trinity sa simbolikong paraan sa ganitong paraan:

H = Diyos Ama
H = Diyos Anak
O = Diyos na Espiritu

Ang dalawang "H" ay tinukoy bilang ang unang dalawang miyembro ng Diyos na Kapanguluhan dahil sinabi ni Hesus,

... ang sinumang makakakita sa akin ay nakikita ang nagsugo sa akin.  (Juan 12: 45)

Ang hydrogen ay ang pinakasimpleng ng lahat ng mga elemento, at pinaniniwalaang ang ugat ng lahat ng mga elemento. Ang Diyos ang Lumikha ng lahat. Ang salitang "espiritu" ay nagmula sa Greek pneuma, na nangangahulugang "hangin" o "hininga". Ang oxygen ay ang hangin kung saan tayo nabubuhay at humihinga. Panghuli, kapag magkasunog ang hydrogen at oxygen, ang byproduct ay tubig. Ang Trinity ay isang buhay na apoy ng pag-ibig, na gumagawa ng tubig ng Kaligtasan.

 

TANDA NG PANAHON

Naniniwala ako na ang mga pambihirang panginginig na nakikita natin sa kalikasan ngayon ay proporsyon sa mga kasalanan ng sangkatauhan (Rom 8: 19-23). Ang mundo ay mabilis na nagtatrabaho upang alisin ang Diyos mula sa pambansang budhi (ibig sabihin. Mga batas), mula sa lugar ng trabaho, mula sa mga paaralan, at sa wakas, ang pamilya. Ang bunga nito ay isang mahusay, hindi nabubuong uhaw para sa pag-ibig. 

Ang corollary na ito sa likas na katangian ay ang lumalaking kakulangan ng tubig, H2O, umaalis, umaalis sa mundo, at sa gayon maraming mga tao ang nauuhaw sa mapagkukunang nagbibigay ng buhay.

Oo, darating ang mga araw, sabi ng Panginoong Dios, na magpapadala ako ng kagutom sa lupain: Hindi kagutom ng tinapay, o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig ng salita ng Panginoon. (Amos 8: 11)

Kung ang mga tao ay muling babaling sa Diyos at hihilingin ang "buhay na tubig" na ito, ang kanilang uhaw ay tataguhin. Para sa Diyos ay pag-ibig ... isang umaapaw, walang katapusang daloy ng pag-ibig.

 

 

I-print Friendly, PDF at Email
Nai-post sa HOME, PALATANDAAN.