Gaano kahila-hilakbot ang Ebanghelyo?

 

Unang inilathala noong Setyembre 13, 2006…

 

ITO isang salita ang tumatak sa akin kahapon ng hapon, isang salitang puno ng pagsinta at kalungkutan: 

Bakit ninyo Ako tinatanggihan, Aking mga tao? Ano ang kakila-kilabot sa Ebanghelyo — ang Mabuting Balita — na dinadala ko sa inyo?

Ako ay naparito sa mundo upang patawarin ang iyong mga kasalanan, upang marinig mo ang mga salitang, "Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na." Gaano ito kakila-kilabot?

Isinugo Ko ang Aking mga apostol sa inyo upang ipangaral ang Mabuting Balita. Ano ang Mabuting Balita? Na ako ay namatay upang alisin ang iyong mga kasalanan, itinulak na bukas para sa iyo, Paraiso sa buong kawalang-hanggan. Paano ka nito sinasaktan, Aking minamahal?

Iniwan Ko sa iyo ang Aking utos. Ano itong kakila-kilabot na utos na aking ipinataw sa inyo? Ano ang pangunahing paniniwalang ito ng inyong pananampalataya, itong axiom ng Simbahan, itong pasanin na hinihingi ko sa inyo?

"Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili."

Ito ba ay kasamaan, Aking mga tao? masama ba ito? Ito ba ang dahilan kung bakit mo Ako tinatanggihan? May ipinataw ba ako sa mundong ito na sasakal sa kalayaan nito at sisira sa dignidad nito?

Hindi ba makatwiran ang pag-utos ko sa inyo na ialay ang inyong buhay para sa isa't isa — na hihilingin ko sa inyo na pakainin ang nagugutom, kanlungan ang mahihirap, dalawin ang mga maysakit at nalulungkot, maglingkod sa mga nakakulong! Hiniling ko ba ito para sa iyong kapakinabangan o para sa iyong pinsala? Ito ay naroroon para makita ng lahat, walang nakatago - ito ay nakasulat sa itim at puti: ang Ebanghelyo ng pag-ibig. At gayon pa man naniniwala ka sa kasinungalingan!

Ipinadala Ko sa inyo ang Aking Simbahan. Itinayo ko ito sa siguradong pundasyon ng Pag-ibig. Bakit mo tinatanggihan ang Aking Simbahan, na Aking Katawan? Ano ang sinasabi ng aking Simbahan na labis na nakakasakit sa iyong mga pandama? Ito ba ang utos na huwag pumatay? Naniniwala ka bang mabuti ang pagpatay? Ito ba ay ang hindi mangalunya? Ang diborsiyo ba ay malusog at nagbibigay-buhay? Ito ba ay utos na huwag mag-imbot sa mga ari-arian ng iyong kapwa? O sinasang-ayunan mo ba ang kasakiman na sumisira sa iyong lipunan at nag-iwan ng maraming gutom?

Ano ang aking minamahal na mga tao na nakatakas sa iyo? Ikaw ay nagpapakasawa sa bawat karumihan at umaani ng ani ng dalamhati, sakit, depresyon at kalungkutan. Hindi mo ba nakikita sa iyong sariling mga bunga kung ano ang totoo at kung ano ang mali o kung ano ang katotohanan at kung ano ang kasinungalingan? Hatulan ang isang puno sa pamamagitan ng mga bunga nito. Hindi ko ba kayo binigyan ng isip upang makilala kung ano ang masama at kung ano ang mabuti?

Ang aking mga utos ay nagbibigay buhay. O gaano ka kabulag! Gaano katigas ng puso! Nakikita mo sa harap ng iyong mga mata ang bunga ng laban sa ebanghelyo na ipinangaral ng mga bulaang propeta ng kalaban. Sa paligid ay ang bunga ng huwad na ebanghelyong ito na iyong tinatanggap. Gaano karaming kamatayan ang dapat mong masaksihan sa iyong balita? Ilang pagpatay sa hindi pa isinisilang, matatanda, inosente, walang magawa, mahirap, biktima ng digmaan — gaano karaming dugo ang dapat dumaloy sa iyong mga sibilisasyon bago masira ang iyong pagmamataas at bumaling ka sa Akin? Gaano karaming karahasan ang dapat taglayin ang iyong kabataan, gaano karaming pagkalulong sa droga, pagkawatak-watak ng pamilya, pagkapoot, pagkakabaha-bahagi, pagtatalo, at lahat ng uri ng alitan ang dapat mong tikman at makita bago mo makilala ang totoo at subok na Ebanghelyo ng Aking Salita?  

Anong gagawin ko? Sino ang ipapadala ko? Maniniwala ka ba kung ipinadala Ko sa iyo ang Aking mismong Ina? Maniniwala ka ba kung ang araw ay iikot, ang mga anghel ay lilitaw, at ang mga kaluluwa ng purgatoryo ay sumisigaw sa mga tinig na maririnig mo? Ano ang natitira para sa Langit na gawin?

Kaya, pinadalhan kita ng Bagyo. Nagpapadala ako sa inyo ng isang ipoipo, na magpapakilos sa inyong mga pandama, at magigising sa inyong mga kaluluwa. Bigyang-pansin! Dumating ito! Hindi ito magtatagal. Hindi Ko ba binibilang ang bawat kaluluwang bumabagsak magpakailanman sa apoy ng Impiyerno, na walang hanggang hiwalay sa Akin? Hindi mo ba iniisip na ako'y umiiyak, na kung maaari, ay lulunurin ang mismong apoy nito? Hanggang kailan Ko titiisin ang pagkawasak ng Aking maliliit na bata?

Aking mga tao. Aking mga tao! Nakalulungkot na hindi mo maririnig ang Ebanghelyo! Nakakalungkot para sa henerasyong ito na hindi ito makikinig. Tunay ngang kakila-kilabot ang Mabuting Balita — kapag ito ay tinanggihan — at sa gayon, naging tabak mula sa isang araro.

Aking mga tao ... bumalik sa Akin!

 

Nang magkagayo'y sinagot ako ng Panginoon at sinabi:
Isulat ang pangitain;
Gawin itong malinaw sa mga tableta,
para tumakbo ang nagbabasa nito.
Sapagkat ang pangitain ay saksi sa takdang panahon,
isang patotoo hanggang wakas; hindi ito mabibigo.
Kung maantala, hintayin mo,
ito ay tiyak na darating, ito ay hindi huli.
(Habbakuk 3:2-3)

 

 

Upang maglakbay kasama si Mark sa Ang Ngayon Salita,
mag-click sa banner sa ibaba upang sumuskribi.
Ang iyong email ay hindi ibabahagi sa sinuman.

Ngayon sa Telegram. I-click ang:

Sundin si Marcos at ang pang-araw-araw na "mga palatandaan ng mga oras" sa MeWe:


Sundin ang mga sulat ni Marcos dito:

Makinig sa sumusunod:


 

 
I-print Friendly, PDF at Email
Nai-post sa HOME, PALATANDAAN.