Sovg'a

 

Mening aks ettirishimda Radikal an'anaviylik haqida, Oxir oqibat, men cherkovdagi "o'ta konservativ" va "progressiv" deb ataladigan isyon ruhiga ishora qildim. Birinchisida, ular faqat katolik cherkovining tor teologik nuqtai nazarini qabul qiladilar va E'tiqodning to'liqligini rad etadilar. Boshqa tomondan, "imon omonati" ni o'zgartirish yoki qo'shish uchun progressiv urinishlar. Haqiqat Ruhidan ham tug'ilmaydi; ham (ularning noroziliklariga qaramay) Muqaddas an'anaga to'g'ri kelmaydi.Continue reading