Chuẩn bị trái tim của bạn!

CÓ TIỀN TỆ Tôi viết điều này tối nay… chúng ta phải đặt trái tim của mình ngay với Chúa. Chúng ta phải nhìn thẳng vào tội lỗi của mình và ăn năn về nó - Để nó đằng sau, dưới chân Thánh giá.

CONFESSION… chúng ta phải đi thường xuyên. Thánh Pio cho biết cứ 8 ngày một lần. Giáo hoàng John Paul II nói mỗi tuần. Mỗi tuần một lần… hãy đến với Cha, trút hết lòng mình và để Ngài nói những lời tha thứ và chữa lành. Tại sao phải sợ một món quà tuyệt vời như vậy?

Tôi có thể nghe thấy những lời phản đối. Nhưng nó quan trọng hơn công việc. Quan trọng hơn bóng đá của trẻ em. Quan trọng hơn là xem truyền hình. Tâm hồn của chúng ta quan trọng hơn những thứ này.

Chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn để đón nhận một Ánh sáng vĩ đại bằng cách loại bỏ bất cứ thứ gì trong trái tim chúng ta sẽ tạo ra bóng tối.

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.