Ngưỡng hy vọng

 

 

được nói nhiều trong những ngày này bóng tối: "mây đen", "bóng đen", "dấu hiệu đen tối" v.v ... Dưới ánh sáng của các sách Phúc âm, đây có thể được xem như một cái kén, quấn lấy nhân loại. Nhưng nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn…

Chẳng bao lâu cái kén khô héo… vỏ trứng cứng bị vỡ ra, nhau thai cạn kiệt. Sau đó, nó đến, nhanh chóng: cuộc sống mới. Bướm xuất hiện, gà con dang rộng đôi cánh, và một đứa trẻ mới xuất hiện từ đoạn "hẹp và khó" của ống sinh.

Thật vậy, chúng ta không ở ngưỡng cửa của Hy vọng?

 

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, THỜI GIAN CỦA GRACE.