Tất cả phải đi xuống


cầu sập


Tương tự một chiếc ô tô lao vun vút bên biển báo đường cao tốc, có vẻ như Chúa đã cho tôi những cái nhìn thoáng qua về các cấu trúc khác nhau của thế giới: nền kinh tế, quyền lực chính trị, chuỗi lương thực, trật tự đạo đức và các yếu tố trong Giáo hội. Và từ luôn giống nhau:

"Tham nhũng sâu như vậy, đều phải đi xuống."
In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.