ĐIỀU NÀY Chúa Nhật, Lễ của Lòng Chúa Thương Xót, là một có ý nghĩa ngày của những tỷ lệ lịch sử và vũ trụ mà tôi tin rằng ít người trong Giáo hội nhận ra. Đức Giáo Hoàng John Paul II gọi Lễ Lòng Chúa Thương Xót là “hy vọng cuối cùng của sự cứu rỗi cho thế giới.”

Ai có tai thì phải nghe.

(Đối với người dám xưng tội và lãnh nhận Bí tích Thánh Thể ngày hôm đó, Chúa Giêsu hứa rằng mọi tội lỗi và hình phạt trần thế sẽ được xóa sạch. Nhưng tôi tin rằng Chúa còn ban cho tâm hồn “cởi mở” nhiều hơn nữa).

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.