Sẳn sàng?


Các chỏm băng vùng cực

 

TÔI CÓ được đề cập trước Rô-ma 8, trong đó mô tả thiên nhiên là "rên rỉ", chờ đợi sự mặc khải của các con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Nó như thể thiên nhiên đang song hành với những gì đang xảy ra trong tinh thần vương quốc.

Trong khi cầu nguyện vài ngày trước, sự tan chảy của Mũ Băng Cực đã xuất hiện trong tâm trí. Các nhà khoa học đang nói rằng sự suy thoái nhanh chóng sẽ gây ra ảnh hưởng của tuyết lở đối với các hệ sinh thái khác. Đối với tôi, dường như đây là sự song song của những thứ đang vận động và chưa xảy ra trong lĩnh vực kinh tế và xã hội; rằng một khi chúng bắt đầu, mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng.

Những lời của Gandolf từ Chúa tể của những chiếc nhẫn nhớ lại:

    "Đó là hơi thở sâu trước khi lao xuống."

Trong lòng thương xót của Ngài, Chúa Giê-xu yêu cầu, "Bạn đã sẵn sàng?"

 

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.