GIA ĐÌNH CỦA TÔI đã đi xe đạp vào tối nay. Một dấu vết thực sự của xe đạp, bánh tập, ghế dành cho trẻ mới biết đi và xe kéo trẻ em.

Nhưng điều thú vị hơn có lẽ là những người chúng tôi đi qua vỉa hè. Mọi người dừng chân chết đứng và nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể chúng tôi là đàn ngỗng đầu tiên trở về vào mùa Xuân. Sau đó, tôi nghe, “Nhìn này! Một gia đình!"

Tôi không chắc nên cười hay nên khóc.

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.