LET chúng ta đắm mình vào đại dương của lòng thương xót của Đức Chúa Trời, ngày lễ này của Lòng Chúa thương xót. Thật vui biết bao khi một món quà như vậy đã được ban tặng cho thế giới!

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.