NHANH. Đó là từ mô tả tốt nhất những gì Đức Chúa Trời đang làm trong lòng nhiều người ngày nay: sự thay đổi nhanh chóng.

Tôi không thể đủ căng thẳng: các kho bạc của Thiên đường là rộng mở! Hãy hỏi, và bạn sẽ nhận được. Nếu chúng ta muốn trở nên thánh thiện hơn, được chữa lành, được biến đổi, chúng ta chỉ cần cầu xin trong tinh thần khiêm nhường và tin cậy, và sẵn sàng đón nhận.

Thời gian quá ngắn. Chúa Giê-xu đổ ra hết sức có thể cho bất cứ ai đến với đôi tay và trái tim rộng mở.

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.