Khô


 

ĐIỀU NÀY sự khô khan không phải là sự từ chối của Đức Chúa Trời, mà chỉ là một thử nghiệm nhỏ để xem bạn có còn tin cậy Ngài hay không—khi bạn không hoàn hảo.

Không phải Mặt trời chuyển động, mà là Trái đất. Vì vậy, chúng ta cũng trải qua các mùa khi chúng ta bị tước bỏ những niềm an ủi và bị ném vào bóng tối của thử nghiệm mùa đông. Tuy nhiên, Con vẫn không di chuyển; Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ngài bùng cháy với ngọn lửa nồng nàn, đang chờ đợi thời điểm thích hợp khi chúng ta sẵn sàng bước vào một mùa xuân mới của sự phát triển tâm linh và mùa hè của kiến ​​thức được truyền thụ.

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, TÂM LÝ.