CHÚA GIÊSU nói trước khi anh ấy đến,

Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom; there will be famines and earthquakes from place to place. All these are the beginning of the labor pains. (Mat 24:7)

Trong khi chúng ta đã thấy những điều này trong suốt hai thiên niên kỷ qua, những gì chúng ta có không có thấy những sự kiện này đang tăng tần suất không, giống như đau lao động. Vì vậy, nếu chúng ta đang ở trong những ngày đó, điều gì tiếp theo? Câu tiếp theo:

Then they will hand you over to persecution, and they will kill you. You will be hated by all nations because of my name.

Mật mã Da Vinci có phải là sự khởi đầu?

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.