BAO GIỜ CỦA PENTECOST

Lửa thần

Nhiều mọi người nói rằng họ có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu. Những người khác nói về mối quan hệ của họ với Chúa Cha. Đây là điều tuyệt vời.

Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta có một mối quan hệ cá nhân với Chúa Thánh Thần?

Ngôi thứ Ba của Ba Ngôi Chí Thánh chỉ là–một người thiêng liêng. Một người mà Chúa Giê-su đã gửi đến để làm Người trợ giúp, Người bênh vực của chúng ta. Một người yêu chúng ta bằng một tình yêu cháy bỏng - như lưỡi lửa. Chúng ta thậm chí có thể “làm buồn Chúa Thánh Thần” (Eph 4: 30) vì tình yêu không thể nguôi ngoai này.

Nhưng khi bước vào ngày lễ trọng đại của Lễ Hiện Xuống, chúng ta hãy mang lại niềm vui lớn cho Người Bạn thân thiết này. Chúng ta hãy bắt đầu nói chuyện với Chúa Thánh Thần, trái tim với Trái tim, người yêu với Người yêu, mở tâm hồn chúng ta với Thần khí, biết rằng vì tình yêu của Chúa Cha, vì sự hy sinh của Chúa Giêsu, chúng ta hiện đang sống, di chuyển và có bản thể của chúng ta trong điều này. Đấng Thánh nhất, Thần thánh và tuyệt vời nhất: Đấng phù trợ – chính là Tình yêu.

the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us.
–Romans, 5: 5

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.