Lễ Ngũ Tuần

Chúa Thánh Thần

CHÚNG TÔI CẦU NGUYỆN “Hãy đến với Chúa Thánh Thần!” Vậy khi Thần đến, nó trông như thế nào?

Biểu tượng của sự sắp tới này là Phòng Tiệc Ly: nơi truyền ân sủng, quyền lực, uy quyền, sự khôn ngoan, sự thận trọng, lời khuyên, sự hiểu biết, sự hiểu biết, sự dũng cảm và sự kính sợ Chúa.

Nhưng chúng tôi cũng thấy một điều gì đó khác… điều mà Giáo hội thường không nhận ra: việc phát hành đặc sủng trong cơ thể. Từ Hy Lạp mà Phao-lô dùng để chỉ đặc sủng có nghĩa là “ưu ái” hoặc “lợi ích”. Chúng bao gồm các ân tứ chữa bệnh, nói tiếng lạ, tiên tri, phân biệt các linh hồn, quản trị, hành động dũng cảm và giải thích tiếng lạ cho những người khác.

Chúng ta hãy nói rõ: đây là những món quà có sức lôi cuốn - không phải là “món quà của Người có sức lôi cuốn”. Họ không thuộc về một nhóm hay một phong trào nào trong Giáo hội, nhưng thuộc về toàn thể cộng đồng Cơ đốc. Thông thường, chúng tôi đã gửi những món quà vào tầng hầm của nhà thờ, nơi chúng được cất giấu an toàn trong khu vực giới hạn của buổi nhóm cầu nguyện của một số ít.

Điều này thật là mất mát lớn lao đối với cộng đồng! Điều này đã gây ra sự tê liệt nào trong Giáo hội! Phao-lô nói với chúng ta những đặc sủng này là để xây dựng Thân thể. (xem 1 Cô 12, 14:12). Nếu đúng như vậy, hãy cho tôi biết, điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể con người ngừng chuyển động trên giường bệnh? Cơ bắp của người đó trở nên teo - mềm, yếu và không có sức mạnh.

Cũng vậy, việc chúng ta không thích ứng được các đặc sủng của Chúa Thánh Thần đã dẫn đến một Giáo hội đã ngủ quên bên cạnh mình, không thể lật lại và trưng ra khuôn mặt của Chúa Kitô cho một thế giới đang bị tổn thương. Các giáo xứ của chúng tôi đã teo tóp; tuổi trẻ của chúng ta đã mất hứng thú; và những ân tứ đó nhằm xây dựng chúng ta vẫn còn ẩn dưới lớp bụi của Phép Rửa của chúng ta.

Thật vậy, Hãy đến với Đức Thánh Linh - hãy đến và khơi lại trong chúng tôi những ân tứ và những đặc sủng dồi dào gấp bảy lần của bạn, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự đổi mới của Giáo hội và sự biến đổi của thế giới.

    Dù tính cách của họ là gì đi nữa - đôi khi điều đó thật phi thường, chẳng hạn như ân tứ phép lạ hoặc ngôn ngữ - các đặc sủng đều hướng tới ân sủng thánh hóa và nhằm phục vụ lợi ích chung của Giáo hội. Họ đang phục vụ lòng bác ái xây dựng Giáo hội. – Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, 2003
In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.