DANH SÁCH EUCHARIST là "nguồn gốc và đỉnh cao của đời sống Cơ đốc nhân." (Giáo lý, 1324)

Sau đó, có thể nói rằng tất cả mọi thứ ở giữa - những bậc thang dẫn lên Núi Phúc đức này - là đặc sủng của Chúa Thánh Thần, với “lời tiên tri” là tay vịn.

Lời tiên tri "có nghĩa là sự biết trước về các sự kiện trong tương lai, mặc dù đôi khi nó có thể áp dụng cho các sự kiện trong quá khứ mà không có ký ức, và trình bày những điều ẩn giấu mà ánh sáng tự nhiên của lý trí không thể biết được." (Bách khoa toàn thư).

Pursue love, but strive eagerly for the spiritual gifts, above all that you may prophesy.(1 Cô 14:1)

Để hiểu sâu hơn về món quà của lời tiên tri, hãy nhấp vào tại đây.

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.