SAU Buổi cầu nguyện buổi tối, Fr. Kyle và tôi đang thảo luận về sự cần thiết của món quà tiên tri đối với việc xây dựng Giáo hội. Khi chúng tôi đang nói chuyện, một cơn bão lướt qua trên đầu và một tia chớp sáng rực cả bầu trời. Ngay lập tức, nó mang một thông điệp cho chúng tôi:

    “Lời tiên tri giống như tia chớp. Đức Chúa Trời gửi lời của mình vào bóng tối, và ngay lập tức nó chiếu sáng trái tim và tâm trí. Những chân trời và viễn cảnh đã mờ nhạt sẽ được phục hồi, những con đường bị che khuất được tìm thấy và những nguy hiểm phía trước được phơi bày. ”

one who prophesies [speaks] to human beings, for their building up, encouragement, and solace. - 1 Cô 14: 3

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.