Mân côi

IF bạn vẫn chưa cầu nguyện lần chuỗi Mân Côi, đó là thời gian.

    Hãy tự tin đọc kinh Mân Côi một lần nữa… Cầu mong cho lời kêu gọi này của tôi không bị lãng quên! –Gioan Phaolô II, Rosarium Virginis Mariae
In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.