Nửa đêm là Nigh

Nửa đêm ... Gần như

 

TRONG KHI cầu nguyện trước Thánh Thể hai tuần trước, một trong những đồng nghiệp của tôi có hình ảnh chiếc đồng hồ nhấp nháy trong tâm trí anh ta. Hai bàn tay ở vào lúc nửa đêm… và rồi đột nhiên, chúng nhảy lùi lại vài phút, rồi tiến về phía trước, rồi quay lại…

Vợ tôi cũng có một giấc mơ đang tái hiện khi chúng tôi đang đứng trên một cánh đồng, trong khi những đám mây đen tụ tập ở đường chân trời. Khi chúng tôi đi về phía họ, những đám mây di chuyển đi.

Chúng ta không nên đánh giá thấp sức mạnh của sự cầu thay, đặc biệt là khi chúng ta cầu khẩn Lòng Thương Xót của Chúa. Chúng ta cũng không nên không hiểu các dấu hiệu của thời đại.

Consider the patience of our Lord as salvation. –2 Tr 3:15

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, DẤU HIỆU.