NGHÈO ĐƠN GIẢN
Chúa giáng sinh

GEERTGEN tot Sint Jans, 1490

 

WE hãy chiêm ngắm trong Mầu Nhiệm Vui Mừng Thứ Ba rằng Chúa Giê-su sinh ra không phải trong bệnh viện triệt sản hay cung điện. Vua của chúng ta đã được đặt trong một máng cỏ "bởi vì không có chỗ cho họ trong nhà trọ."

Còn Giô-sép và Ma-ri không đòi được an ủi. Họ đã không tìm kiếm những gì tốt nhất, mặc dù họ có thể yêu cầu nó một cách đúng đắn. Họ hài lòng với sự đơn giản.

Đời sống của một Cơ đốc nhân đích thực phải là một cuộc sống đơn giản. Một người có thể giàu có, nhưng vẫn sống một lối sống giản dị. Nó có nghĩa là sống với những gì một người cần, hơn là muốn (trong lý trí). Tủ quần áo của chúng tôi thường là nhiệt kế đầu tiên của sự đơn giản.

Đơn giản cũng không có nghĩa là phải sống trong sự gò bó. Tôi chắc chắn rằng Giô-sép đã lau máng cỏ, rằng Đức Mẹ đã lót nó bằng một tấm vải sạch, và các khu nhà nhỏ của họ được ngăn nắp càng nhiều càng tốt để đón Chúa Giê-su Christ đến. Vì vậy, tâm hồn của chúng ta cũng nên sẵn sàng cho sự đến của Đấng Cứu Rỗi. Sự nghèo nàn của sự đơn sơ nhường chỗ cho Ngài.

Nó cũng có một khuôn mặt: mãn nguyện.

I have learned the secret of being well fed and of going hungry, of living in abundance and being in need. I have the strength for everything through him who empowers me. (Phi-líp 4: 12-13)

Được đăng trong TRANG CHỦ, NĂM PHIM.