Đánh số

 

CÁC Thủ tướng mới của Ý, Giorgia Meloni, đã có một bài phát biểu mạnh mẽ và mang tính tiên tri nhắc lại những lời cảnh báo trước của Hồng y Joseph Ratzinger. Đầu tiên, bài phát biểu đó (lưu ý: có thể cần phải quay adblockers off nếu bạn không thể xem nó):Tiếp tục đọc