cơn bão gió

A một cơn bão khác đã thổi vào chức vụ và gia đình của chúng tôi vào tháng trước. Chúng tôi bất ngờ nhận được một lá thư từ một công ty năng lượng gió có kế hoạch lắp đặt các tua-bin gió công nghiệp lớn ở khu dân cư nông thôn của chúng tôi. Tin tức thật đáng kinh ngạc, bởi vì tôi đã nghiên cứu những tác động bất lợi của “trang trại gió” đối với sức khỏe con người và động vật. Và nghiên cứu thật kinh hoàng. Về cơ bản, nhiều người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và mất tất cả mọi thứ do ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và giá trị tài sản bị giảm sút tuyệt đối.

Tiếp tục đọc