Một khóa tu chữa bệnh

TÔI CÓ đã cố gắng viết về một số thứ khác trong vài ngày qua, đặc biệt là những thứ hình thành trong Cơn bão lớn hiện đang ở trên đầu. Nhưng khi tôi làm, tôi hoàn toàn vẽ một khoảng trống. Tôi thậm chí còn thất vọng với Chúa vì thời gian gần đây là một thứ hàng hóa. Nhưng tôi tin rằng có hai lý do cho sự “ngại của nhà văn” này…

Tiếp tục đọc