Ngày 6: Tha thứ cho Tự do

LET chúng ta bắt đầu ngày mới này, những khởi đầu mới này: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn vì tình yêu vô điều kiện của Ngài, đã dành cho con khi con ít xứng đáng nhất. Cảm ơn Ngài đã ban cho con sự sống của Con Ngài để con được sống thực sự. Bây giờ hãy đến với Chúa Thánh Thần, và đi vào những góc tối nhất trong trái tim con, nơi vẫn còn đọng lại những ký ức đau buồn, cay đắng và không thể tha thứ. Chiếu ánh sáng chân lý mà tôi có thể thực sự nhìn thấy; nói những lời chân thật mà tôi có thể thực sự nghe thấy, và được giải thoát khỏi xiềng xích của quá khứ. Tôi cầu xin điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.Tiếp tục đọc