Ngày 10: Sức mạnh chữa lành của tình yêu

IT nói trong First John:

Chúng tôi yêu vì Chúa đã yêu thương chúng ta. (1 Giăng 4:19)

Cuộc tĩnh tâm này đang diễn ra vì Chúa yêu bạn. Những sự thật đôi khi phũ phàng mà bạn đang phải đối mặt là bởi vì Chúa yêu bạn. Sự chữa lành và giải thoát mà bạn đang bắt đầu kinh nghiệm là bởi vì Chúa yêu bạn. Anh ấy yêu bạn trước. Anh ấy sẽ không ngừng yêu bạn.Tiếp tục đọc