Ngày 11: Quyền năng phán xét

NGAY CẢ mặc dù chúng ta có thể đã tha thứ cho người khác, và ngay cả chính mình, nhưng vẫn có một sự lừa dối tinh vi nhưng nguy hiểm mà chúng ta cần chắc chắn rằng nó đã loại bỏ khỏi cuộc sống của chúng ta — một sự lừa dối vẫn có thể chia rẽ, gây tổn thương và hủy diệt. Và đó là sức mạnh của bản án sai. Tiếp tục đọc