Ngày 12: Hình ảnh của tôi về Chúa

IN Ngày thứ 3, chúng tôi nói về hình ảnh của Chúa về chúng ta, nhưng còn hình ảnh của chúng ta về Đức Chúa Trời thì sao? Kể từ Sự Sa Ngã của A Đam và Ê Va, hình ảnh của chúng ta về Đức Chúa Cha đã trở nên méo mó. Chúng ta nhìn Ngài qua lăng kính của bản chất sa ngã và các mối quan hệ của con người… và điều đó cũng cần được chữa lành.Tiếp tục đọc