Ngày 13: Cái chạm và giọng nói chữa lành của Ngài

Tôi rất muốn chia sẻ lời chứng của bạn với những người khác về cách Chúa đã chạm đến cuộc sống của bạn và mang lại sự chữa lành cho bạn qua khóa tĩnh tâm này. Bạn có thể chỉ cần trả lời email bạn nhận được nếu bạn ở trong danh sách gửi thư của tôi hoặc đi Ở đây. Chỉ viết vài câu hoặc một đoạn văn ngắn. Nó có thể ẩn danh nếu bạn chọn.

WE không bị bỏ rơi. Chúng tôi không mồ côi… Tiếp tục đọc