Ngày 15: Lễ Hiện Xuống Mới

BẠN ĐÃ đã làm được! Kết thúc cuộc tĩnh tâm của chúng ta - nhưng không phải là sự kết thúc của những món quà của Chúa, và không bao giờ kết thúc tình yêu của Ngài. Thực ra, ngày hôm nay rất đặc biệt vì Chúa có một sự tuôn đổ mới của Đức Thánh Linh để ban cho bạn. Đức Mẹ đã và đang cầu nguyện cho bạn và cũng mong đợi thời điểm này, khi Mẹ cùng với bạn trong căn phòng cao của trái tim bạn để cầu nguyện cho một “Lễ Hiện Xuống mới” trong tâm hồn bạn. Tiếp tục đọc

Ngày 14: Trung tâm của Cha

ĐÔI KHI chúng ta có thể bị mắc kẹt trong đời sống tinh thần do những vết thương, sự phán xét và không tha thứ của chúng ta. Cho đến nay, khóa tu này là một phương tiện giúp bạn nhìn thấy sự thật về cả bản thân và Đấng Tạo Hóa của bạn, để “sự thật sẽ giải phóng bạn”. Nhưng điều cần thiết là chúng ta phải sống và hiện hữu trong toàn bộ sự thật, ở chính giữa trái tim yêu thương của Chúa Cha…Tiếp tục đọc