Cuộc chiến sáng tạo – Phần I

 

Tôi đã sáng suốt viết bộ truyện này được hơn hai năm rồi. Tôi đã đề cập đến một số khía cạnh rồi, nhưng gần đây, Chúa đã bật đèn xanh cho tôi để mạnh dạn công bố “lời bây giờ” này. Gợi ý thực sự đối với tôi là ngày hôm nay Bài đọc đại chúng, mà tôi sẽ đề cập ở cuối… 

 

MỘT CUỘC CHIẾN TUYỆT VỜI… VỀ SỨC KHỎE

 

là một cuộc chiến chống lại sự sáng tạo, mà cuối cùng là cuộc chiến chống lại chính Đấng Tạo Hóa. Cuộc tấn công diễn ra rộng rãi và sâu sắc, từ vi khuẩn nhỏ nhất đến đỉnh cao của sự sáng tạo, đó là người nam và người nữ được tạo dựng “theo hình ảnh Thiên Chúa”.Tiếp tục đọc