Cuộc chiến sáng tạo – Phần III

 

CÁC bác sĩ nói không chút do dự: “Chúng ta cần phải đốt hoặc cắt bỏ tuyến giáp của anh để dễ kiểm soát hơn. Bạn sẽ phải dùng thuốc suốt đời.” Vợ tôi, Lea, nhìn anh ấy như thể anh ấy bị điên và nói: “Tôi không thể loại bỏ một phần cơ thể của mình vì nó không có tác dụng với anh. Tại sao chúng ta không tìm ra nguyên nhân cốt lõi tại sao cơ thể tôi lại tự tấn công? Bác sĩ quay lại nhìn cô như thể chị ấy đa điên. Anh ta trả lời thẳng thừng: “Anh đi theo con đường đó và anh sẽ để con mình mồ côi”.

Nhưng tôi biết vợ tôi: cô ấy sẽ quyết tâm tìm ra vấn đề và giúp cơ thể tự phục hồi. Tiếp tục đọc