Sống những lời tiên tri của Đức Gioan Phaolô II

 

“Hãy bước đi như những đứa con của ánh sáng… và cố gắng học hỏi những điều đẹp lòng Chúa.
Đừng tham gia vào những công việc vô ích của bóng tối”
(Ê-phê-sô 5:8, 10-11).

Trong bối cảnh xã hội hiện nay của chúng ta, được đánh dấu bằng một
cuộc đấu tranh gay gắt giữa “văn hóa sự sống” và “văn hóa sự chết”…
nhu cầu cấp thiết cho một sự chuyển đổi văn hóa như vậy được liên kết
với hoàn cảnh lịch sử hiện nay,
nó cũng bắt nguồn từ sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội.
Thật vậy, mục đích của Tin Mừng là
“để biến đổi nhân loại từ bên trong và làm cho nó trở nên mới mẻ”.
—Gioan Phaolô II, Tin Mừng Sự Sống, “Phúc âm của sự sống”, n. 95

 

của JOHN PAUL II "Tin Mừng Sự Sống” là một lời cảnh báo mang tính tiên tri mạnh mẽ đối với Giáo hội về một chương trình nghị sự của những kẻ “có quyền lực” nhằm áp đặt một “âm mưu… chống lại sự sống được lập trình một cách khoa học và có hệ thống”. Ông nói, họ hành động giống như “Pharaon ngày xưa, bị ám ảnh bởi sự hiện diện và sự gia tăng… của sự tăng trưởng dân số hiện nay”.."[1]Tin Mừng, Vitae, NS. 16, 17

Đó là năm 1995.Tiếp tục đọc

Chú thích

Chú thích
1 Tin Mừng, Vitae, NS. 16, 17