Nỗi đau lao động: Giảm dân số?

 

là một đoạn bí ẩn trong Tin Mừng Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu giải thích rằng có một số điều quá khó để được tiết lộ cho các Tông đồ.

Ta còn nhiều điều muốn nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể chịu nổi. Khi Thần lẽ thật đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật… Ngài sẽ công bố cho các ngươi những điều sẽ đến. (John 16: 12-13)

Tiếp tục đọc