Những chứng nhân trong đêm đức tin của chúng ta

Chúa Giêsu là Tin Mừng duy nhất: chúng ta không còn gì để nói nữa
hoặc bất kỳ nhân chứng nào khác để đưa ra.
-ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II
Eveachium Vitae, n. số 80

Xung quanh chúng ta, những cơn gió của Cơn bão lớn này đã bắt đầu giáng xuống nhân loại tội nghiệp này. Cuộc diễu hành đau buồn của cái chết do người cầm Ấn Khải Huyền thứ hai dẫn đầu, kẻ “lấy đi hòa bình khỏi thế gian” (Kh 6:4), tiến hành một cách táo bạo qua các quốc gia của chúng ta. Cho dù đó là thông qua chiến tranh, phá thai, an tử, ngộ độc về thực phẩm, không khí và nước của chúng ta hoặc dược phẩm của kẻ mạnh, của phẩm giá của con người đang bị giẫm đạp dưới vó ngựa đỏ đó… và sự bình yên của anh ta bị cướp. Chính “hình ảnh của Thiên Chúa” đang bị tấn công.

Tiếp tục đọc