The Now Word vào năm 2024

 

IT dường như cách đây không lâu tôi đã đứng trên một cánh đồng cỏ khi một cơn bão bắt đầu ập đến. Những lời nói trong lòng tôi lúc đó đã trở thành “lời bây giờ” xác định, sẽ tạo thành nền tảng cho hoạt động tông đồ này trong 18 năm tới:Tiếp tục đọc