Giải phẫu vũ trụ

 

Xuất bản lần đầu ngày 5 tháng 2007 năm XNUMX…

 

CẦU NGUYỆN trước Thánh Thể, Chúa dường như giải thích tại sao thế giới đang bước vào một cuộc thanh tẩy mà bây giờ, dường như không thể đảo ngược được.

Trong suốt lịch sử của Giáo Hội Ta, đã có những lần Thân Thể của Đấng Christ bị ốm. Những lúc đó tôi đã gửi các biện pháp khắc phục.

Tiếp tục đọc