Siêu nhiên không còn nữa?

 

CÁC Vatican đã ban hành các quy định mới để phân biệt “các hiện tượng được cho là siêu nhiên”, nhưng không để cho các giám mục có thẩm quyền tuyên bố các hiện tượng thần bí là do trời ban xuống. Điều này sẽ tác động như thế nào không chỉ đến việc phân định các cuộc hiện ra đang diễn ra mà còn cả tất cả các hoạt động siêu nhiên trong Giáo hội?Tiếp tục đọc