Thời gian - Có Đang Tăng Tốc Không?

 

 

THỜI GIAN-nó đang tăng tốc? Nhiều người tin rằng nó là như vậy. Điều này đến với tôi khi thiền định:

MP3 là một định dạng bài hát trong đó nhạc được nén, nhưng bài hát có âm thanh giống nhau và vẫn có cùng độ dài. Bạn càng nén nó, tuy nhiên, mặc dù độ dài vẫn giữ nguyên, chất lượng bắt đầu kém đi.

Vì vậy, dường như, thời gian đang bị nén lại, mặc dù ngày dài như nhau. Và họ càng bị dồn nén, thì đạo đức, bản chất và trật tự dân sự càng bị suy thoái.

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, DẤU HIỆU.