TỪ buổi nói chuyện hôm nay tại Những ngày đức tin của giáo viên Okotoks:

“Khi tôi đã đi khắp Canada, điều đó trở nên rõ ràng: điều khiến một trường học trở thành“ Công giáo ”không phải là cái tên được gắn bên hông trường; đó cũng không phải là tuyên bố về chính sách tôn giáo của khu học chánh; cũng không phải là những chương trình tâm linh do hội đồng nhà trường hay hiệu trưởng khởi xướng. Điều gì làm cho các trường học thực sự là Công giáo––thực sự theo đạo thiên chúa–– là tinh thần của Chúa Giê-su sống trong nhân viên và học sinh. ”

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.