Tiếng vang cảnh báo…

 

 

Một vài lần trong tuần trước khi tôi đang giảng, tôi đột nhiên bị choáng ngợp. Tôi có cảm giác như thể tôi là Nô-ê, hét lên từ thành của con tàu: "Mời vào! Mời vào! Hãy đi vào Lòng Thương Xót của Chúa!"

Tại sao tôi cảm thấy thế này? Tôi không thể giải thích điều đó… ngoại trừ việc tôi nhìn thấy những đám mây bão, hình thành và cuồn cuộn, di chuyển nhanh chóng ở đường chân trời.

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, DẤU HIỆU.