Sự thật đầu tiên

CHÚA GIÊSU cho biết "sự thật sẽ giải phóng bạn."

Sản phẩm Thành phố điện khí hóa phía tây dãy núi Rocky đầu tiên sự thật giải phóng chúng ta không chỉ là sự thừa nhận tội lỗi của chúng ta, mà còn là của chúng ta bất lực. Thừa nhận sự nghèo nàn của một người, sự trống rỗng của một người, là tạo ra một nơi trong trái tim để sau đó có thể được lấp đầy bởi sự giàu có và đầy đủ của Đức Chúa Trời.

Việc thừa nhận một người là nô lệ thực sự là giải phóng; chữa bệnh để thừa nhận rằng một người bị thương.

Chúng ta phải nhận ra sự cần thiết của việc chấp nhận những điểm yếu của chúng ta và sức mạnh của Đức Chúa Trời, và thể hiện chúng cho thế giới. —Catherine Doherty, Thư nhân viên

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ.