Trả lời cho Jimmy Akin


CÔNG GIÁO nhà biện hộ Jimmy Akin đã viết một bài báo đặt câu hỏi về tính toàn vẹn của trang web em gái tôi, Đếm ngược đến Vương quốc.

Đây là câu trả lời của tôi… Đi tới: Trả lời cho Jimmy Akin

 

 

Hãy lắng nghe những điều sau:


 

 

Theo dõi Mark và những “dấu hiệu của thời đại” hàng ngày trên MeWe:


Theo dõi các bài viết của Mark tại đây:


Hành trình với Mark in Mô hình Bây giờ từ,
nhấp vào biểu ngữ bên dưới để đăng ký.
Email của bạn sẽ không được chia sẻ với bất kỳ ai.

 
In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, NIỀM TIN VÀ THÁNH THẦN và được gắn thẻ , , , , , .