Lòng khoan dung?

 

 

CÁC không khoan dung của "khoan dung!"

 

Thật tò mò làm thế nào những người buộc tội Cơ đốc nhân
hận thù và không khoan dung

thường có nọc độc nhất trong
giọng điệu và ý định. 

Đó là điều rõ ràng nhất — và dễ bị nhìn quá
đạo đức giả của thời đại chúng ta.