Người lao động rất ít

 

Giáo hoàng Benedict nói: là một "nhật thực của Thiên Chúa" trong thời đại chúng ta, một "ánh sáng mờ đi" của sự thật. Như vậy, có rất nhiều linh hồn cần Tin Mừng. Tuy nhiên, mặt khác của cuộc khủng hoảng này là rất ít người lao động… Máccô giải thích tại sao đức tin không phải là vấn đề riêng tư và tại sao mọi người được kêu gọi sống và rao giảng Tin Mừng bằng cuộc sống của chúng ta — và bằng lời nói.

Xem Người lao động rất ít, đi đến www.embracinghope.tv

 

 

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, VIDEO & PODCASTS và được gắn thẻ , , , , , , , , , , , , , , , .