Về sự giao hàng

 

TÔI LÀ nghe từ một số Cơ đốc nhân rằng đó là một mùa hè đầy bất mãn. Nhiều người thấy mình đang vật lộn với đam mê của mình, xác thịt của họ được đánh thức trở lại với những cuộc đấu tranh cũ, những cái mới, và sự cám dỗ để mê đắm. Hơn nữa, chúng ta vừa mới xuất hiện từ một thời kỳ cô lập, chia rẽ và biến động xã hội mà thế hệ này chưa từng thấy. Do đó, nhiều người chỉ đơn giản nói: "Tôi chỉ muốn sống!" và cảnh giác trước gió (x. Cám dỗ để trở nên bình thường). Những người khác đã bày tỏ một số “tiên tri mệt mỏi”Và tắt tiếng nói thiêng liêng xung quanh họ, trở nên lười biếng trong việc cầu nguyện và lười biếng trong việc bác ái. Kết quả là, nhiều người cảm thấy khó chịu hơn, bị áp bức và đấu tranh để vượt qua xác thịt. Trong nhiều trường hợp, một số đang trải qua quá trình gia hạn trận chiến tâm linh. 

Tiếp tục đọc