Kinh của sự khiêm tốn

img_0134
Kinh cầu khiêm nhường

bởi Rafael
Hồng y Merry del Val
(1865-1930),
Quốc vụ khanh cho Giáo hoàng Thánh Piô X

 

Lạy Chúa Giêsu! nhu mì và khiêm tốn của trái tim, Hãy nghe tôi.

     
Từ mong muốn được quý trọng, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Từ mong muốn được yêu, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Từ mong muốn được tán dương, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Từ mong muốn được tôn vinh, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Từ mong muốn được khen ngợi, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Từ mong muốn được người khác ưa thích, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Từ mong muốn được tư vấn, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Từ mong muốn được chấp thuận, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Vì sợ bị làm nhục, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Vì sợ bị coi thường, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Khỏi sợ bị quở trách, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Từ nỗi sợ hãi bị hủy hoại, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Từ nỗi sợ bị lãng quên, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Vì sợ bị chế giễu, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Vì sợ bị làm sai, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.

Vì sợ bị nghi ngờ, Hãy giao tôi đi, Chúa ơi.


Rằng những người khác có thể được yêu hơn tôi,


Chúa ơi, xin ban cho con ân sủng để khao khát điều đó.

Rằng những người khác có thể được quý trọng hơn tôi,

Chúa ơi, xin ban cho con ân sủng để khao khát điều đó.

Điều đó, theo quan điểm của thế giới, những người khác có thể tăng và tôi có thể giảm,

Chúa ơi, xin ban cho con ân sủng để khao khát điều đó.

Rằng những người khác có thể được chọn và tôi đặt sang một bên,

Chúa ơi, xin ban cho con ân sủng để khao khát điều đó.

Những người khác có thể được khen ngợi và tôi không chú ý,

Chúa ơi, xin ban cho con ân sủng để khao khát điều đó.

Rằng những người khác có thể thích tôi hơn trong mọi thứ,

Chúa ơi, xin ban cho con ân sủng để khao khát điều đó.

Rằng những người khác có thể trở nên thánh thiện hơn tôi,
miễn là tôi có thể trở nên thánh thiện như tôi nên,

Chúa ơi, xin ban cho con ân sủng để khao khát điều đó.

 

 

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TÂM LÝ.