Vindication of Wisdom

NGÀY CỦA CHÚA - PHẦN III
 


Sáng tạo của Adam, Michelangelo, c. 1511

 

CÁC Ngày của Chúa đang vẽ gần hơn. Đó là một ngày khi Sự khôn ngoan đa dạng của Đức Chúa Trời sẽ được các quốc gia biết đến.

Sự khôn ngoan… vội vàng để làm cho bản thân được biết đến trước mong muốn của đàn ông; anh ấy theo dõi cô ấy lúc bình minh sẽ không thất vọng, vì anh ấy sẽ thấy cô ấy ngồi bên cổng của anh ấy. (Ước 6: 12-14)

Câu hỏi có thể được đặt ra, “Tại sao Chúa sẽ thanh tẩy trái đất trong thời kỳ hòa bình 'ngàn năm'? Tại sao Ngài không quay trở lại và mở ra Trời Mới và Đất Mới cho đời đời? "

Câu trả lời tôi nghe là,

Sự minh oan của Trí tuệ.

 

TÔI KHÔNG CHỈ LÀ AI?

Không phải Đức Chúa Trời đã hứa rằng người hiền lành sẽ kế thừa trái đất sao? Không phải Ngài đã hứa rằng người Do Thái sẽ trở về đất đai của họ để sinh sống sao hòa bình? Chẳng phải là lời hứa về sự nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát cho Dân Đức Chúa Trời sao? Hơn nữa, tiếng kêu của người nghèo có nên không được lắng nghe? Liệu Sa-tan có nên nói lời cuối cùng rằng Đức Chúa Trời không thể mang lại hòa bình và công lý cho trái đất như các Thiên thần đã thông báo với các Người chăn cừu? Phải chăng các thánh không bao giờ trị vì, Tin Mừng không đến được với mọi quốc gia, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không còn ở tận cùng trái đất?

Tôi có nên mang một người mẹ đến độ sinh nở, mà vẫn chưa để đứa con của họ được sinh ra? CHÚA nói; hay tôi là người cho phép cô ấy thụ thai, nhưng vẫn đóng tử cung? (Ê-sai 66: 9)

Không, Đức Chúa Trời sẽ không chắp tay và nói, "Chà, tôi đã cố gắng." Đúng hơn, Lời của Ngài hứa rằng các Thánh sẽ chiến thắng và Người phụ nữ sẽ nghiền nát con rắn dưới gót chân của mình. Điều đó trong khoảng thời gian và lịch sử, trước nỗ lực cuối cùng của Satan để nghiền nát hạt giống của Người phụ nữ, Chúa sẽ minh oan cho con cái của Ngài.

Lời tôi phải nói ra từ miệng tôi; Nó sẽ không trả lại cho tôi sự vô hiệu, nhưng sẽ làm theo ý muốn của tôi, đạt được mục đích mà tôi đã gửi nó. (Ê-sai 55:11)

Vì lợi ích của Si-ôn, tôi sẽ không im lặng, vì lợi ích của Giê-ru-sa-lem, tôi sẽ không yên lặng, Cho đến khi lời minh oan của nàng tỏa sáng như bình minh và chiến thắng của nàng như ngọn đuốc cháy. Các quốc gia sẽ nhìn thấy sự minh oan của bạn, và tất cả các vua vinh quang của bạn; Bạn sẽ được gọi bằng một cái tên mới do miệng CHÚA tuyên bố ... Đối với kẻ chiến thắng, tôi sẽ ban cho một số ma-na được giấu kín; Tôi cũng sẽ đưa ra một chiếc bùa hộ mệnh màu trắng trên đó có ghi một cái tên mới mà không ai biết ngoại trừ người đã nhận nó. (Ê-sai 62: 1-2; Khải 2:17)

 

BÍ QUYẾT CỦA WISDOM

In Quan điểm tiên tri, Tôi giải thích rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời hướng về toàn thể Giáo hội, tức là thân và cành — không chỉ riêng lá, tức là từng cá nhân. Như vậy, các linh hồn sẽ đến và đi, nhưng chính Cây sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi những lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện.

Trí tuệ được minh oan bởi tất cả các con của bà. (Lu-ca 7:35)

Kế hoạch của Đức Chúa Trời, đang diễn ra trong thời đại chúng ta, không bị phân rẽ khỏi Thân Thể Đấng Christ đã ở trên Thiên Đàng, cũng như phần Thân Thể được thanh tẩy trong Luyện Ngục. Họ liên kết một cách thần bí với Cây trên trái đất, và như vậy, tham gia vào việc minh oan cho các kế hoạch của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của họ và hiệp thông với chúng ta qua Chúa Giêsu Thánh Thể. 

Chúng tôi được bao quanh bởi một đám mây nhân chứng tuyệt vời. (Dt 12: 1) 

Vì vậy, khi chúng ta nói rằng Đức Maria sẽ chiến thắng qua phần nhỏ còn sót lại được hình thành ngày nay, đó là gót chân của Mẹ, đó là một sự minh oan cho tất cả những người đi trước chúng ta, những người đã chọn con đường ăn năn và tuổi thơ thiêng liêng. Đây là lý do tại sao có "sự phục sinh đầu tiên" - tức là các Thánh, theo những cách siêu nhiên, có thể tham gia vào "kỷ nguyên minh oan" (xem Sự phục sinh sắp tới). Như vậy, lời kinh Magnificat của Đức Maria trở thành một lời vừa được ứng nghiệm vừa chưa được ứng nghiệm.

Lòng thương xót của Ngài dành cho những ai kính sợ Ngài. Anh ấy đã thể hiện sức mạnh bằng cánh tay của mình, xua tan sự kiêu ngạo của tâm trí và trái tim. Ngài đã hất cẳng những kẻ thống trị khỏi ngai vàng của họ nhưng lại nâng những kẻ thấp hèn lên. Kẻ đói người có đầy của lành; người giàu mà anh ta đã gửi đi trống rỗng. Ngài đã giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ của Ngài, ghi nhớ lòng thương xót của Ngài, theo lời hứa của Ngài với tổ phụ chúng ta, với Áp-ra-ham và với dòng dõi của ông cho đến đời đời. (Lu-ca 1: 50-55)

Trong lời cầu nguyện của Đức Mẹ là sự minh oan mà Chúa Kitô đã mang lại và vẫn chưa mang lại: sự hạ mình của kẻ quyền năng, sự sụp đổ của Ba-by-lôn và các quyền lực thế gian, câu trả lời cho tiếng kêu của người nghèo, và sự hoàn thành giao ước với con cháu của Áp-ra-ham như Xa-cha-ri cũng đã nói tiên tri (xin xem Lu-ca 1: 68-73).

 

VINDICATION CỦA SÁNG TẠO 

Thánh Paul cũng nói như vậy tất cả sự sáng tạo rên rỉ chờ đợi sự minh oan này của con cái Chúa. Và như vậy nó nói trong Ma-thi-ơ 11:19:

Trí tuệ được minh oan bởi những công việc của cô ấy. (Mat 11:19)

Thiên nhiên gắn liền với số phận của con người trong chừng mực mà con người đáp ứng với thiên nhiên với tư cách là người quản lý hoặc kẻ áp bức nó. Và do đó, khi Ngày của Chúa gần đến, chính nền đất sẽ rung chuyển, gió thổi, và các tạo vật biển, không khí và đất liền sẽ nổi dậy chống lại tội lỗi của con người cho đến khi Chúa Giê-su Christ là Vua giải phóng tạo vật. . Kế hoạch của Ngài trong tự nhiên cũng sẽ được minh oan cho đến khi cuối cùng Ngài mở ra một Trời Mới và Đất Mới vào cuối thời gian. Vì như Thánh Thomas Aquinas đã nói, sự sáng tạo là “phúc âm đầu tiên”; Đức Chúa Trời đã làm cho quyền năng và thần tính của Ngài được biết đến qua sự sáng tạo, và sẽ nói qua điều đó một lần nữa.

Cho đến cuối cùng, chúng ta làm mới niềm hy vọng của mình trong ngày Sa-bát, nơi nghỉ ngơi dành cho dân sự Đức Chúa Trời, một Năm Thánh khi Trí Tuệ được minh oan. 

 

CUỘC THI TUYỆT VỜI 

Dân Chúa sẽ trải qua một Năm Thánh trước khi Đấng Christ tái lâm.

… Rằng trong những thời đại sắp tới, Ngài có thể bày tỏ sự phong phú vô lượng của ân điển của mình trong lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. (Ep 2: 7)

Thánh Linh của Chúa ở trên tôi. Trước khi xức dầu cho tôi để rao giảng phúc âm cho người nghèo, ông đã sai tôi chữa lành vết thương lòng, rao giảng sự giải cứu cho những người bị giam cầm, và cho người mù nhìn thấy, để tự do cho họ bị bầm dập, rao giảng những điều được chấp nhận. năm của Chúa, và ngày của phần thưởng. (Luke 4: 18-19)

Trong Vulgate tiếng Latinh, nó nói quả báo et diem "Một ngày của quả báo". Nghĩa đen của “quả báo” ở đây là “cho lại”, đó là công lý, một sự đền đáp công bằng cho điều tốt cũng như điều xấu, phần thưởng cũng như hình phạt. Vì vậy, Ngày của Chúa đang ló rạng vừa khủng khiếp vừa tốt lành. Thật là khủng khiếp cho những ai không ăn năn, nhưng tốt cho những ai tin cậy vào lòng thương xót và những lời hứa của Chúa Giê-xu.

Đức Chúa Trời của bạn đây, Ngài đến với sự minh oan; Với sự phục hồi thần thánh, anh ấy đến để cứu bạn. (Ê-sai 35: 4)

Vì vậy, Thiên đàng kêu gọi chúng ta một lần nữa qua Mẹ Maria để “chuẩn bị!”

Năm Thánh sắp đến là lời tiên tri của Giáo hoàng John Paul II — một “thiên niên kỷ” của hòa bình khi luật tình yêu của Hoàng tử Hòa bình sẽ được thiết lập; khi Ý Chúa sẽ là thức ăn của loài người; khi những thiết kế của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo sẽ được chứng minh là đúng (tiết lộ sự sai trái của niềm kiêu hãnh của con người khi nắm quyền thông qua chỉnh sửa gen); khi vinh quang và mục đích của tình dục con người sẽ đổi mới bộ mặt của trái đất; khi sự Hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể sẽ tỏa sáng trước các dân tộc; khi lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất mà Chúa Giê-xu đưa ra có kết quả, khi người Do Thái và dân ngoại cùng thờ phượng cùng một Đấng Mê-si ... khi cô dâu của Đấng Christ sẽ được làm cho đẹp đẽ và không tì vết, sẵn sàng được dâng lên Ngài vì Ngài. sự trở lại cuối cùng trong vinh quang

Điều răn thiêng liêng của bạn bị phá vỡ, Tin Mừng của bạn bị vứt sang một bên, dòng chảy của sự gian ác tràn ngập cả trái đất mang theo ngay cả những người hầu của bạn Liệu mọi thứ sẽ đi đến cùng như Sodom và Gomorrah? Bạn sẽ không bao giờ phá vỡ sự im lặng của bạn? Bạn sẽ chịu đựng tất cả điều này mãi mãi? Có phải là ý chí của bạn phải được thực hiện trên trái đất như ở trên trời không? Có phải sự thật là vương quốc của bạn phải đến? Bạn đã không cho một số linh hồn, thân yêu với bạn, một tầm nhìn về sự đổi mới trong tương lai của Giáo hội? Giáo dục Louis de Montfort, Cầu nguyện cho những người truyền giáo, n. Số 5; www.ewtn.com

 

KẾ HOẠCH CỦA CHA 

Chẳng phải Cha Thiên Thượng là người trồng Cây này mà chúng ta gọi là Giáo hội sao? Sẽ có một ngày Chúa Cha sẽ cắt tỉa những cành chết, và từ tàn dư, một thân cây đã được thanh tẩy, sẽ dấy lên một dân tộc khiêm nhường sẽ trị vì với Con Thánh Thể của Ngài — một cây nho đẹp đẽ, năng suất, sinh hoa kết trái nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu đã thực hiện lời hứa này trong lần tái lâm đầu tiên của Ngài, và sẽ thực hiện điều đó một lần nữa trong lịch sử thông qua sự minh oan cho Lời của Ngài — Thanh gươm đến từ miệng của Người cưỡi trên con ngựa trắng — và sau đó sẽ thực hiện nó cuối cùng và mãi mãi tại cuối thời gian, khi Ngài trở lại trong vinh quang.

HÃY ĐẾN VỚI CHÚA JESUS!

Nhờ lòng thương xót dịu dàng của Đức Chúa Trời của chúng ta ... ngày sẽ bình minh trên chúng ta từ trên cao để ban ánh sáng cho những người ngồi trong bóng tối và bóng tối của sự chết, để hướng dẫn đôi chân của chúng ta vào con đường hòa bình (Lu-ca 1: 78-79)

Sau đó, qua Con của Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ công bố lời cuối cùng trong lịch sử. Chúng ta sẽ biết ý nghĩa cuối cùng của toàn bộ công trình sáng tạo và toàn bộ nền kinh tế của sự cứu rỗi và hiểu những cách thức kỳ diệu mà sự Quan phòng của Ngài đã dẫn dắt mọi thứ đi đến kết thúc cuối cùng của nó. Sự Phán Xét Cuối Cùng sẽ tiết lộ rằng công lý của Đức Chúa Trời chiến thắng tất cả những bất công do các tạo vật của Ngài gây ra và tình yêu của Đức Chúa Trời mạnh hơn sự chết. -Giáo lý Giáo hội Công giáo, n.1040

 

Xuất bản lần đầu ngày 18 tháng 2007 năm XNUMX.

Đối với những người muốn đăng ký những tác phẩm tâm linh này, hãy bấm vào đây: Này. Nếu bạn đã đăng ký, nhưng không nhận được những email này, có thể vì ba lý do:

  1. Máy chủ của bạn có thể đang chặn những email này là "spam". Viết thư cho họ và hỏi những email đó từ markmallett.com được phép vào email của bạn.
  2. Bộ lọc Thư Rác của bạn có thể đang đưa những email này vào thư mục Rác trong chương trình email của bạn. Đánh dấu những email này là "không phải rác".
  3. Bạn có thể đã nhận được email từ chúng tôi khi hộp thư của bạn đầy hoặc bạn có thể chưa trả lời email xác nhận khi đăng ký. Trong trường hợp sau đó, hãy thử đăng ký lại từ liên kết ở trên. Nếu hộp thư của bạn đầy, sau ba lần “trả lại”, chương trình gửi thư của chúng tôi sẽ không gửi lại cho bạn. Nếu bạn nghĩ mình thuộc thể loại này, hãy viết thư cho [email được bảo vệ] và chúng tôi sẽ kiểm tra để đảm bảo email của bạn được xác nhận là nhận được Thức ăn tinh thần.   

 

ĐỌC THÊM:

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, LỖI CỦA HÒA BÌNH.

Được đóng lại.