Thế hệ này?


 

 

tỷ của những người đã đến và đi trong hai thiên niên kỷ qua. Những người là Cơ đốc nhân đã chờ đợi và hy vọng được thấy Sự tái lâm của Đấng Christ… nhưng thay vào đó, họ đã đi qua ngưỡng cửa của sự chết để được gặp trực diện Ngài.

Người ta ước tính rằng khoảng 155 000 người chết mỗi ngày, và nhiều hơn một chút so với số người được sinh ra. Thế giới là một cánh cửa quay vòng của tâm hồn.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lời hứa của Đấng Christ về sự trở lại của Ngài bị trì hoãn không? Tại sao hàng tỷ người đã đến và đi trong khoảng thời gian kể từ khi Ngài Nhập thể, “giờ cuối cùng” kéo dài 2000 năm này? Và điều gì tạo nên điều này thế hệ nào có nhiều khả năng nhìn thấy sự tái lâm của Ngài trước khi nó qua đời?

Không đi sâu vào bất kỳ cuộc thảo luận nào trong Kinh thánh về các dấu hiệu xung quanh chúng ta hoặc đi vào những lời tiên tri của thời đại chúng ta, tôi muốn chia sẻ một hình ảnh chợt đến trong tâm trí khi cầu nguyện.

Cơ thể con người bao gồm hàng tỷ tế bào. Mỗi ngày, hàng tỷ tế bào chết đi và hàng tỷ tế bào được tạo ra. Nhưng bản thân cơ thể vẫn tiếp tục phát triển. Thân Mình hữu hình của Chúa Kitô cũng vậy. Linh hồn đến rồi đi, nhưng Thân Thể vẫn tiếp tục được xây dựng. Câu hỏi là, "cho đến khi nào?"

…cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và sự hiểu biết về Con Thiên Chúa, tới bậc trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô.  (Ephes 4: 13)

Sẽ đến lúc Thân Thể Chúa Kitô hoàn tất “sự phát triển” của mình - khi đó nó sẽ sẵn sàng như một cô dâu để đón Chàng Rể của mình. Khi?

Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết mầu nhiệm này, để anh em không tự mình hiểu biết: dân Israel đã trở nên cứng cỏi một phần nào đó, cho đến khi toàn thể dân ngoại kéo đến, và do đó tất cả Israel sẽ được cứu… (Romans 11: 25-26)

Khi “phòng giam” cuối cùng của Dân Ngoại đã đến, lúc đó dân tộc Do Thái sẽ tin vào Chúa Giêsu.

Ít lâu sau Ngài sẽ trở lại.

Hãy học bài học từ cây vả. Khi cành nó đâm chồi nảy lộc, thì bạn biết mùa hè đã đến gần. Tương tự như vậy, khi bạn nhìn thấy tất cả những điều này, hãy biết rằng Ngài đang ở gần, ở cổng. (Matthew 24: 32-33)

 

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, DẤU HIỆU.