Thời gian chuẩn bị

 

TINH THẦN chuẩn bị để gặp Chúa là điều chúng ta nên làm mỗi giây trong đời… nhưng trong tập tiếp theo, Ôm hy vọng, người xem được đưa ra một lời tiên tri để chuẩn bị thể chất. Làm sao? Gì? Mark trả lời những câu hỏi đó khi anh ấy kêu gọi người xem không chỉ chuẩn bị về mặt tinh thần mà còn cả về thể chất cho những khoảng thời gian phía trước…

Để xem webcast mới này, hãy truy cập www.embracinghope.tv

Xin hãy nhớ rằng việc tông đồ này, các bài viết và webcast của nó, hoàn toàn phụ thuộc vào lời cầu nguyện và sự hỗ trợ tài chính của bạn. Chúa phù hộ bạn. 

 

 

 

In thân thiện, PDF & Email
Được đăng trong TRANG CHỦ, CÁC THỬ NGHIỆM TUYỆT VỜI.