11:11

 

Oku kubhalwa kwiminyaka esithoba eyadlulayo kwathi qatha kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Khange ndiyiphinde ndiyipapashe de ndifumane isiqinisekiso sasendle ngale ntsasa (funda de kube sekupheleni!) Oku kulandelayo kupapashwe okokuqala ngoJanuwari 11, 2011 ngo-13: 33…

 

KUNYE ixesha elithile ngoku, ndikhe ndathetha nomfundi owayekhe waxakwa ukuba kutheni bebona ngequbuliso inombolo 11:11 okanye 1:11, okanye 3:33, 4:44, njl. , umabonwakude, inombolo yephepha, njl. ngequbuliso balibona eli nani “kuyo yonke indawo. Umzekelo, abayi kujonga iwotshi imini yonke, kodwa ngequbuliso bazive benomdla wokujonga phezulu, nantso kwakhona.

Ngaba kwenzeka ngamabona-ndenzile? Ngaba ukho “umqondiso” obandakanyekileyo? Okanye ngaba le, njengoko ndaziva, yinto eyenzekileyo ukuba ayisiyonto inyanzelekileyo-njengabo bafuna umfanekiso kaYesu okanye kaMariya kuyo yonke into eyenziwayo okanye ilifu. Ewe kunjalo, kukho ingozi yokuzama ukufunda into ngamanani (okt ukubhula). Kodwa ke… ndaqala ukuyibona yonke le nto ngokwam, ngamanye amaxesha amaxesha ama-3-4 ngosuku. Ndaye ke ndabuza iNkosi ukuba ingaba ayinantsingiselo na le. Ngokukhawuleza “Izikali zokusesikweni” yavela kwiliso lengqondo yam ngokuqonda ukuba u-11: 11 ubonisa a balanceUkuthi, inceba xa kuthelekiswa nobulungisa (kunye no-1: 11 mhlawumbi ibonisa "ukuthotywa" kwesikali, njengalo naliphi na inani eliphindwe kathathu njengo-3: 33)

Ukutsalela kweliphi icala…?

 

UKUHLOLA AMANQAKU

Ingqondo endandinayo ngalo mfanekiso kukuba uluntu luphela lubeka esikalini ubulungisa ngokukhupha isisu, ukukhuthaza ezinye iindlela zokuphila kubantwana, iphonografi, ukusetyenziswa gwenxa kwendalo, ukusetyenziswa gwenxa "kwemfazwe nje", ukungahoywa okuqhubekayo Amahlwempu kumazwe asithathu ehlabathi, ukuxhatshazwa ngokwesondo kunye nokuwexuka eCaweni, njl. Kodwa akukho bungqina buncinci bokuba ilizwe liyazithobela izilumkiso zaseZulwini njengoko izizwe ziqhubeka nokuvula umnyango wokuqhomfa, zikhuthaze "umtshato wabathandana nabantu abathandana namanye amadoda", ubufanasini nokuba bukhabe nakuphi na ukukhankanywa kukaThixo kwindawo kawonke-wonke.

Le ndiyithethayo ayonto intsha. INkosi sele inike uqikelelo lwamaxesha ethu ngo-1930 kwizityhilelo zaKhe ku-St Faustina:

Thetha kwihlabathi ngenceba yam; Bonke abantu mabayiqonde inceba yam engenakulinganiswa Ngumqondiso wexesha lokuphela; emva kwayo iya kufika imini yomgwebo. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, n. I-635

Ndanika uMsindisi ehlabathini; ke wena, kuya kufuneka uthethe emhlabeni ngenceba yakhe enkulu kwaye ulungiselele umhlaba ukuBuya kwesiBini kwaLowo uzayo, hayi njengoMsindisi onenceba, kodwa njengoMgwebi olungileyo. Owu, hayi indlela olubi ngayo olo suku! Imiselwe umhla womgwebo, umhla wengqumbo kaThixo. Iingelosi ziyangcangcazela phambi kwawo. Thetha nemiphefumlo ngale nceba inkulu ngelixesha iseyilixa lokuba [inceba] yenzelwe… Ungoyiki nto. Thembeka kude kube sekupheleni. —UMary waya eSt. Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, n. I-848

Nangona ndingenakuqinisekisa ngeli xesha, omnye umfundi wathi uPopu Francis wavula iiMinyango eNgcwele yaseRoma ukuba iqale uNyaka weNtlokoma yeNceba ngo-11: 11 kusasa. Ngapha koko, kusuku olungaphambi kokuvula iingcango, umntu ongenguye umKatolika wayenombono wokuvulwa “kweminyango yamandulo” emibini kubhalwe “11” kwindlu nganye. Uye emva koko aqhubeke athethe ngezaqhwithi ezizayo ezilandelwa "kukubuyiselwa" kunye "novuko". Uyabuva ubungqina bakhe Apha (Andimazi lo mfazi okanye ndixhasa inkonzo yakhe, endingaqhelananga nayo, nangona le nto ayithethayo loo vidiyo iyahambelana neenkolelo zamaKatolika).

Ngaba le "miqondiso" mincinci iwotshi "ligama" lokuba ixesha liyaphela, ubuncinci malunga nokuqala kweli xesha lobulungisa?[1]ukubona Iintsuku ezimbini ezingakumbi Ngelixa ndilungiselela oku kucamngca, umntu othile undithumele inqaku leendaba lodliwanondlebe noFr. UThomas Euteneuer, [owayesakuba] ngumongameli we-Human Life International, umbutho ophambili ekulweni nokubulawa kwabantu ngokuqhomfa. UFr. UThomas uveza ukuba impucuko yangaphambilini yawa nje emva kokuwohloka kokuziphatha kwasulela isiseko sabo.

Ukuwohloka kokuziphatha kwandulela ukonakala kwezentlalo nezopolitiko… Ingxaki yentlalo yenzeka xa sikhetha abantu ukuba balawule thina siziphethe kakubi. Esi ayisosiganeko sodwa kwakhona. Sinabaphembeleli abaziphethe kakubi kuwo onke amasebe orhulumente kwaye naphina apho sijika khona abahedeni baphethe amaziko ethu… Sineengxaki ezinkulu kungekudala. Andinguye umprofeti wentshabalalo kodwa andiyiboni le nto iqhubeka ngenye indlela kodwa ingxaki enkulu yezopolitiko eya kuthi ichaphazele umhlaba. —Fr. UThomas Euteneurer, Udliwanondlebe eRoma, nge-6 kaJanuwari 2010, I-LifeSiteNews.com

[Qaphela: Kwi-twist elusizi yesigqebelo, kunye nomnye "umqondiso" ngokwawo, uFr. UTomas wawela ekuziphatheni okubi kwaye kwinyanga kamva kwafuneka arhoxe kwaye akhuphe i-a uxolo ebantwini. Cf. Xa iinkwenkwezi ziwayo.]

Ukuthatha ixesha elide le ngxaki ukungaqiniseki, nangona uPopu Benedict ebhala kwincwadi yakhe yamva nje yokuba utshintsho lwenzeka ngokukhawuleza kangakanani kwihlabathi liphela, ngoku…

… Ingxaki yenkcubeko kunye neyokuziphatha yomntu, iimpawu zayo zibonakele kangangexesha elithile kwihlabathi liphela… Eyona nto iphambili kukudibana kwamazwe ngamazwe, okwaziwa ngokubanzi njengehlabathi. UPaul VI wayeyibonile ngaphambili, kodwa isantya soburhalarhume esiguquke ngaso sasingenakulindeleka. -IPOPE BENEDICT XVI, IiCaritas ezikwiVenisa, n. Ngama-32-33

Ingxaki ayisiyiyo eyokuba umhlaba omtsha uyile, kodwa kukuba uyakha ngaphandle kwekhampasi yokuziphatha. Ewe ezinye izimvo zebhayibhile zibonisa ukuba:

Inombolo yeshumi elinanye ibalulekile kuba ingafuzisela isiphithiphithi, isiphithiphithi kunye nomgwebo… Ukuza emva kwe-10 (emele umthetho noxanduva), inani lelishumi elinanye (11) limele into echaseneyo, nokungaxanduva lokophula umthetho, nto leyo ezisa isiphithiphithi kunye umgwebo. -biblestudy.com

Ngamanye amagama, u-11: 11 unokubonisa ukuba siyangena Ilixa lokuchas 'umthetho. Kananjalo, kukho ukuqonda okukhulayo kuMzimba kaKristu oya kuthi, ngaxa lithile, ubulungisa benceba kaThixo bungenelele ngendlela ephawulekayo.

Ndinayo nje le intuition yokuba indlela izinto ezihamba ngayo, ziya zisiba mbi, ziyancipha, ziyaqhekeka, kwaye oko kunokuthetha kuphela uhlobo oluthile lwentshabalalo enkulu phantsi kwendlela. Abo ngoku bangakwicala leengelosi ngabo abaya kudlula kuloo nto. Nokuzisa abanye kunye nabo babuyele kuThixo. —Fr. UThomas Euteneurer, Udliwanondlebe eRoma, nge-6 kaJanuwari 2010,I-LifeSiteNews.com

[UFr. Amazwi kaThomas ayinyani, mhlawumbi nokuwa kwakhe kwamkhokelela ekubeni abuqonde ngakumbi ubunzima bokuwohloka kokuziphatha, ngakumbi eCaweni.]

Koko kukhanya, enye into elula etolikwa ngu umgca wokwahlula phakathi kwabantu-ukuba ngoku kufuneka "sikhethe amacala" (jonga uLuka 12:53).

 

UKULUNGISELELA

Inxalenye yenjongo yezi zinto zibhaliweyo kukulungiselela umfundi ezi ngxaki zangoku zizayo. Injongo yokulungiselela kwethu ayisiyonto yokuvelisa imeko yokusinda kodwa kukulungiselela "ukubuyisela abanye kunye nathi] kuThixo." Ngenxa yeso sizathu kanye, iingelosi zikaThixo ziya kuthi khusela kwaye ukhokele Uninzi lwethu kula maxesha amangalisayo.

Kodwa ke kuya kubakho abanye abathi, ngelixa befumana ukhuseleko lukaThixo, bangasoloko bekhuselwa ngokwasemzimbeni. Siyayazi le nto njengemihla ngemihla mna nawe sijongana nemfihlakalo yokubandezeleka nokufa, ngakumbi ukusweleka kwabathandekayo abathi, ngaphandle kwabo ukuzibophelela kuThixo, babizwa ekhaya ngokwentando kaThixo. Kufuneka sikulungele ukudibana neNkosi yethu nangaliphi ixesha, kunjalo. Kodwa nangakumbi njengoko ilizwe libonakala ngathi lihamba ngokuthe ngcembe 'kwintlekele enkulu'. Ndifuna ukubonisa esi sibongozo silumkisayo nesilumkiso esinikwe ngumthunywa uninzi lwenu oluqheleneyo, kwaye ngubani onemvume nenkxaso kubhishophu wakhe (ndibethelele amagama afanelekileyo):

Zishiye ngokwakho kulungiselelo lwam ngokupheleleyo… Kuphephe ukubanjiswa zizinto zexesha elidlulileyo kwaye uphephe ukutsalwa ngumso kwikamva emhlabeni enokungakufaki. Awazi ukuba ndiya kuza nini kuwe. Kodwa ndinawe ngoku, njengoko ufunda la mazwi, kwaye ndinomsebenzi kuwe namhlanje. Jonga, kunye nam, kule nto ndiyicelayo kuwe kwaye sikunye siya kuba yimpumelelo yothando. Ndilangazelela uthando kuwe. Xa undithemba kwaye ulahla uloyiko, ndiyavuya. Zolile, inkonzo ezinzileyo yinto endiyifunayo kubapostile bam abathandekayo abafuna ukundikhonza. Yiba noxolo. Ndinawe. -Umntu ongu-Lay Apostle, ngoJanuwari 1, 2010 izikhokeli.com

UYesu ulumkisa kuMarko 13:33, “Bukela! Lumka! Awazi ukuba ixesha liya kufika nini, "Kwaye kwakhona kuMateyu 24:42,"Ngoko ke, hlala uphaphile! Kuba awazi ukuba ngowuphi umhla eza ngayo iNkosi yakho. ” Xa umhlaba uhlwayela ngaphezulu kwezigidi ezingama-50 zokuqhomfa minyaka le, okt ngaphezulu kwe-100 lamawaka ngosuku -kwaye ayibonisi zimpawu zokuguquka — kunzima ukutsho ukuba siza kulivuna njani igazi elichithiweyo.

Iintlanga ziwile emhadini ezazizenzele wona. (Ndumiso 9:16)

Kufuneka sihlale sikulungele ukudibana neNkosi yethu. Ke, ukulungiselela ingomso kububulumko kodwa ukukhathazeka ngayo kunjalo lilize. IZibhalo zihlala zisibiza ukuba sibe ngabahambi, amehlo ethu ajonge kwilizwe laseZulwini. Njengoko uYesu watshoyo kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta:

Isiphelo somntu lizulu… —Aprili 4, 1931

Lo ngumthombo wethemba lethu novuyo, kunye nobabalo namandla esiwadingayo ukuze sijongane nehlabathi elingaqinisekanga eliphambi kwethu. NguThixo, ngubani rhoqo Uthando nethemba, ndinalo, ndiyakholwa, zininzi izinto ezothusayo ezizayo — ngakumbi i ukwambula yenceba yakhe enkulu nengapheliyo xa umhlaba wethu ubuncinci kufanelekile. Oku, kufanele ukuba sikulungiselele, ukuze kuthi xa kufika ixesha sibe sinyanisile Abapostile benceba kaThixo.

… Phambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiza kuqala njengekumkani leNceba. Phambi kokuba ifike imini yomgwebo, abantu baya kunikwa umqondiso emazulwini ngolu hlobo: Konke ukukhanya emazulwini kuya kucinywa, kwaye kuya kubakho ubumnyama obukhulu phezu komhlaba uphela. Emva koko umqondiso womnqamlezo uyakubonwa esibhakabhakeni, kwaye ekuvulekeni apho izandla neenyawo zoMsindisi zabethelelwa khona kuyakuvela izibane ezikhulu ezizakukhanyisa umhlaba kangangexesha elithile. Oku kuyakwenzeka kungekudala ngaphambi komhla wokugqibela. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, n. I-83

Kukho inkitha yokutolika malunga nokuba u-11: 11 okanye amanye amanani athetha ntoni, phakathi kwawo: yimizuzu elishumi elinanye emva kwentsimbi yeshumi elinanye (faka ismile). Inye into ekubonakala ukuba iyinyani kukuba isikali sobulungisa siyathandeka (jonga Ngokukhawuleza uyeza ngoku), kwaye ke, kufuneka sihlale sizolile kwaye sinoxolo, kodwa rhoqo njengoko iNkosi yethu iyalela, vuka.

----------

Addendum (Feb 27, 2020): Ezi veki zidlulileyo, bendibona inani le-11: 11 kuyo yonke indawo. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, yabonakala kwi-altimeter yam. Ngokwesiqhelo, sikwiimitha ezili-1191 ngaphezulu komphakamo wolwandle, nika okanye uthathe. Kodwa ngalo mhla, ukufundwa kokuphakama kwehle ukuya kwiimitha ezili-1111 (kunokwenzeka ngenxa yotshintsho kuxinzelelo lwe-barometric). Ke namhlanje, nge-27 kaFebruwari, 2020, umfazi wandithumela lo mfanekiso ulandelayo wephepha leBhayibhile elaliqhekekile elalilele nje emhlabeni xa wayengena kwigumbi lokungenisa esibhedlele. Isahluko 24 sikaMateyu sineendinyana 28, 39-40, 44 eziqaqanjisiweyo:

Naphi na apho ukhoyo umzimba, kulapho amaxhalanga aya kuhlanganisana khona… Kuba njengokuba kulaa mihla yangaphambi konogumbe babesidla, besela, betshata, betshata, kude kube ngumhla awangena ngawo uNowa emkhombeni; weza wabatshayela bonke, koba njalo nokufika koNyana woMntu. Ke ngoko hlalani nilungile; kuba uNyana woMntu uza ngelixa eningalikhumbuleliyo. (Mat 28, 39-40, 44)

UGqr. Scott Hahn uphawula unxibelelwano kwi Ntshutshiso kwivesi yokuqala:

KwiTestamente eNdala, ukhozi (nalo liguqulwe “ixhalanga”) lwalufanekisela izizwe ezingabahedeni, ezazizisa ukubandezeleka kuSirayeli. —Ignatius Catholic Bible Study, umbhalo osemazantsi kwivesi 28, p. 51

kwaye IBhayibhile yesiNararre Amagqabantshintshi aphawula indlela indinyana yama-28 “ebonakala ngayo njengeqhalo elisekwe kwisantya iintaka ezidla inyama eziwela ngazo enkwalini yazo.” Ngamanye amagama, iNkosi yethu iyalumkisa Usuku lweNkosi ndiza kuza “Njengesela ebusuku.” Ukujongwa nje kancinci kwezi zihloko namhlanje kutyhila ngokucacileyo ukuba yintoni le ikutyhilekayo elothusa umhlaba. Kodwa wena, mfundi othandekayo, unethuba. La magama angentla athetha ngokwazi ezi zinto okwangoku ukuhlala kwindawo ezolileyo kuba "usecaleni leengelosi" (ukuba ngenene uku imeko yobabalo.Uyinxalenye yakho Ibali leNenekazi lethu elincinci. Ungomnye wamajoni akhe ahamba ngeenyawo, ukulungele ukunceda, ukuthuthuzela kunye nokushumayela abanye, ngakumbi xa Iliso leSiphango umhlaba phezu kwehlabathi liphela.

Ngubani ixesha? Ukuqala kobulungisa? Ngokuqinisekileyo, lixesha lokuba “Jongani nithandaze.” Kwaye ucinga ukuba leliphi iphepha elaphuma kwisicatshulwa seBhayibhile?

1111.

 

Kuba niyazi ngokwenu, ukuba imini yeNkosi,
uya kuza njengesela ebusuku.
Xa abantu besithi, Luxolo nokunqaba,
iya kwandula ke intshabalalo yequbuliso ibafikele
njengokuza komfazi okhulelweyo,
kungabikho usindayo;
Ke nina anisebumnyameni, bazalwana;
ngalo mhla ukukumangalisa njengesela.

Kuba nina nonke ningoonyana bokukhanya noonyana bemini;
asingobobusuku okanye ubumnyama.

(1 Tes. 5: 2-8)

 

EZINYE IZIFUNDO:

Ixesha Elizayo Lolahleko

Ukungena kwiYure yokuPhela

Phakamisa iiseyile zakho (ulungiselela ukohlwaywa)

Yoloyiko kunye nezohlwayo

Inceba kwi-Chaos

UYesu Uyeza!

Umhla wezoBulungisa

Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

 

Inkxaso yakho yemali kunye nemithandazo kutheni
ufunda le namhlanje.
 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.